Акрон - третман на отпадно стакло

Над 40 000 тони стакло секоја година завршуваат на депониите во Македонија. Стаклото е тешко разградлив материјал - потребни се повеќе од 5000 години за негово разградување, поради што компанијата Акрон, помогната од Фондот за иновации и технолошки развој, започна процес за рециклирање на отпадно стакло.

Поврзани вести