ВЕСТИ

Вести од месец Maj, 2017

Ќе се рециклира отпадно стакло во Македонија

Прилог Вечер

Прочитај повеќе

РЕЦИКЛИРАЊЕТО НА 1 ТОН ОТПАДНО СТАКЛО СПРЕЧУВА ДА БИДАТ ОСЛОБОДЕНИ 4 KG ИЗДУВНИ ГАСОВИ ВО АТМОСФЕРАТА