ВЕСТИ

Вести од месец Октомври, 2018

Пакомак - Круг на рециклирање

Рециклирање на стакло

Прочитај повеќе

РЕЦИКЛИРАЊЕТО НА 1 ТОН ОТПАДНО СТАКЛО СПРЕЧУВА ДА БИДАТ ОСЛОБОДЕНИ 4 KG ИЗДУВНИ ГАСОВИ ВО АТМОСФЕРАТА