ВЕСТИ

Вести од Вести

Пакомак - Круг на рециклирање

Рециклирање на стакло

Прочитај повеќе

Ќе се рециклира отпадно стакло во Македонија

Прилог Вечер

Прочитај повеќе

РЕЦИКЛИРАЊЕТО НА 1 ТОН ОТПАДНО СТАКЛО СПРЕЧУВА ДА БИДАТ ОСЛОБОДЕНИ 4 KG ИЗДУВНИ ГАСОВИ ВО АТМОСФЕРАТА