ВЕСТИ

Вести од Акции

Акрон - третман на отпадно стакло

Прилог Сител ТВ - Над 40 000 тони стакло секоја година завршуваат на депониите во Македонија. Компанијата Акрон, помогната од Фондот за иновации и технолошки развој, започна процес за рециклирање на отпадно стакло.

Прочитај повеќе

РЕЦИКЛИРАЊЕТО НА 1 ТОН ОТПАДНО СТАКЛО СПРЕЧУВА ДА БИДАТ ОСЛОБОДЕНИ 4 KG ИЗДУВНИ ГАСОВИ ВО АТМОСФЕРАТА