ACTIVITIES

WASTE PAPER TREATMENT

From 2023 we are getting into waste paper treatment

Continue reading

Categories

РЕЦИКЛИРАЊЕТО НА 1 ТОН ОТПАДНО СТАКЛО СПРЕЧУВА ДА БИДАТ ОСЛОБОДЕНИ 4 KG ИЗДУВНИ ГАСОВИ ВО АТМОСФЕРАТА