ВЕСТИ

ТРЕТМАН НА ОТПАДНА ХАРТИЈА

Од 2023 започнуваме со третман на отпадна хартија

Прочитај повеќе

Поддршка за иновации и развој на компаниите преку ФИТР

ФИТР - АКРОН

Прочитај повеќе

Пакомак - Круг на рециклирање

Рециклирање на стакло

Прочитај повеќе

РЕЦИКЛИРАЊЕТО НА 1 ТОН ОТПАДНО СТАКЛО СПРЕЧУВА ДА БИДАТ ОСЛОБОДЕНИ 4 KG ИЗДУВНИ ГАСОВИ ВО АТМОСФЕРАТА