Ќе се рециклира отпадно стакло во Македонија

На крајот на мај се очекува во Македонија да почне процес на рециклирање на отпадно стакло. Технолошката линија за рециклирање на стаклен отпад ќе ја инсталира компанијата Акрон, а проектот е финансиран од Фондот за иновации и технолошки развој во рамки на програмата за комерцијализација на иновации. 
http://vecer.mk/ekonomija/kje-se-reciklira-otpadno-staklo-vo-makedonija

Поврзани вести